ورود چهارشنبه 08 بهمن ماه 1393 عضويت
متن / HTML
 
مدارك لازم جهت تمديد گذرنامه

فیش بانكی به مبلغ یكصدهزار ریال به حساب 94001 یكی از شعب بانك ملی تهران.

تذكر1:متقاضیان شهرستان مبالغ مربوطه را بحسابهای تعیین شده در شهرستان محل درخواست واریز خواهند نمود .

تذكر2:دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از كشور،معرفی شده از سوی وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فن آوری،بهداشت و درمانو آموزش های پزشكی از پرداخت مبالغ مندرج در

بند 1معاف می باشند.

ارائه كد ملی از ناحیه متقاضی و همراهان الزامی است .

دریافت یك برگ پرسشنامه گذرنامه از یكی از شعب بانك ملی ایران كه می بایست به صورت كامل تكمیل شود.برای گذرنامه های صادره غیر از تهران ارائه دو برگ فرم گذرنامه ضروری است .

اصل و فتوكپی كامل شناسنامه متقاضی و همراهان ،لازم است .

شناسنامه افراد بالای 15سال عكسدار باشد همچنین برای افراد كمتر از 15سال ارائه مدرك عكسدار الزامی است ،دفترچه بیمه ،كارت تحصیلی ،دو قطعه عكس جدید4*6كمی

بایست برقی،تمام رخ،بدون عینك،كلاه وكراوات واز یك نگاتیوباشد،ضمناً ازتاریخ گرفتن عكس بیش از یكسال نگذشته باشد .

در صورتیكه قبلاً در تهران ارائه نشده باشد .درمورد آقایانی كه سن آنان وارئ هجده سال میگردد اصل و فتوكپی یكی از مدارك زیر الزامی است .

كارت پایان خدمت

كارت معافیت دائم

موافقت نامه از معاونت وظیفه عمومی ناجا /س   ماخذ :www.police.ir


بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 8859584
Visitors بازديد هاي امروز: 11
Visitors بازديد هاي ديروز: 654

فعال در اين زمان كاربران فعال:
نظر شما درخصوص سایت فرمانداری چیست؟

 

  ارسال  
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا