ورود پنج شنبه 09 بهمن ماه 1393 عضويت
متن / HTML
 
 

وضعیت کارت هوشمند سوخت خودرو

برای آگاهی یافتن از آخرین وضعیت کارت هوشمند سوخت خودرو، کافیست شماره پلاک خودرو را توسط پیام کوتاه به شماره 30005150 ارسال نمایید. درصورتی که قالب وساختار مشخص شده در این راهنما را نوشتن شماره پلاک در پیام کوتاه رعایت نمایید ، سیستم نرم افزاری بطور خودکار درهمان لحظه پاسخ شما را می دهد . 

راهنمای ارسال پلاک خودرو ازطریق پیام کوتاه (SMS)

این راهنما برای تعریف یک روش مناسب وساده جهت ارسال شماره انواع پلاکهای خودرو از طریق پیام کوتاه تدوین شده است :

الف) انواع پلاک

1.     پلاکهای ایران دارای دو قسمت شماره وعدد سریال می باشد . برای ارسال پلاک این دوقسمت بترتیب در پیام کوتاه نوسته می شود و بین آنها خط تیره درج میگردد.                                                 

    عددسریال — شماره پلاک

2.     پلاکهای لیزری و قدیمی دارای سه قسمت شماره ، شهر سریال و عدد یا حرف سریال میباشند . برای ارسال پلاک ، این سه قسمت به ترتیب در پیام کوتاه نوشته می شود و بین آنها خط تیره درج می شود. 

         عددیا حرف سریال — شهر سریال — شماره پلاک

بعضی از پلاکها نیز صرفا دارای دوقسمت شماره وشهر سریال می باشند .              

         شهر سریال — شماره پلاک

ب)روش نوشتن پلاک

1.        قسمت اول شماره پلاک است که به صورت زیر نوشته می شود: 

                                                                                                                                            I12B345

برای نوشتن قسمت شماره پلاک ، ابتدا یک حرف لاتین برای تعیین نوع پلاک نوشته می شود، نشانه نوع پلاک مورد نظر خودر امی توانید از جدول شماره 1 بدست آورید. 

جدول شماره 1 راهنمای نوع پلاک

ردیف 

نوع پلاک 

کاربری پلاک 

نشانه 

1 

ایران

شخصی، عمومی ، دولتی و تاکسی 

I

2 

لیزری و قدیمی

شخصی ( پلاک سفید ) 

S

3 

عمومی ( پلاک قرمز) 

E

4 

دولتی (پلاک آبی) 

D

پس ازنشانه نوع پلاک ، شماره پلاک و حرف بین شماره ها نوشته می شود برای هریک از حروف بین شماره ها یک حرف لاتین انتخاب شده است . نشانه معادل حرف لاتین را میتوانید از جدول شماره 2 بدست آورید. 

جدول شماره 2 راهنمای فارسی به انگلیسی

حروف فارسی 

نشانه 

حروف فارسی 

نشانه 

الف 

A

ق 

G

ب 

B

ل 

L

ت 

T

م 

M

ج 

J

ن 

N

د 

D

و 

V

س 

S

ه 

H

ص 

C

ی 

Y

ط 

@

 

ک 

K

 

ع 

E

 

2.        قسمت دوم شهر سریال پلاک است که بجای نام شهر کد پیش شماره تلفن شهر نوشته می شود. 

3.        قسمت سوم عدد یا حرف سریال پلاک است که عدد عینا نوشته می شود و نشانه معادل حرف نیز ازجدول شماره 2 استخراج ونوشته می شود. /س

ج)چند مثال

پلاک در پیام کوتاه 

معادل عدد سریال 

معادل شهر سریال 

معادل شماره 

شماره پلاک 

نوع پلاک 

I12B345-67

67 

 

I12B345

67  245 ب 12

ایران ( شخصی ) 

I12E345-11

 

 

I12E345

11 345ع12 

ایران(عمومی) 

S12B345-0511

 

0511 

S12B345

مشهد 345ب12 

لیزری شخصی

E12345-021-77

77

021 

E12345

تهران -77 12345

قدیم عمومی کدعددی 

S12345-021-B

B

021 

S12345

تهران — ب 12345 

قدیم شخصی کد حرفی 


متن / HTML
 

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 8860888
Visitors بازديد هاي امروز: 624
Visitors بازديد هاي ديروز: 691

فعال در اين زمان كاربران فعال:
نظر شما درخصوص سایت فرمانداری چیست؟

 

  ارسال  
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا